Thống kê
Hôm nay : 39
Tháng 11 : 480
Năm 2022 : 7.218

Nghệ An chuyển đổi số gắn với thực tiễn cuộc sống (NTV)

Thấm nhuần chủ trương lớn của Đảng, mấy năm gần đây, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh và các cấp ngành Nghệ A đã có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể để từng bước đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, mang lại ý nghĩa thiết thực với đời sống nhân dân.