video

màn hát múa của đội nghệ thuật trường Cao đẳng Việt Anh nhân kỷ niệm 10 năm thành lập trường