Sự kiện 10 năm thành lập trường

Toàn cảnh buổi Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Cao đẳng Việt Anh